NAŠE CENY JSOU JAKO ZÁKLADY
DRŽÍ PEVNĚ DOLE
Garantujeme nejnižší ceny na trhu. Ve srovnání s konkurenčními domy, které mají srovnatelné parametry, je naše nabídka vždy výhodnější.
Drobečková navigace

Home > Proč dřevostavbu > Způsoby vytápění

Způsoby vytápění

Jaký systém vytápění zvolit, aby byl účinný a úsporný? Lze úspor dosáhnout s elektřinou nebo plynem? Je moudré vracet se k pevným palivům?

 V souvislosti s dotacemi Zelená úsporám budou lidé uvažovat o stavbě nízkoenergetického domu, případně o zateplení staršího domu nebo výměmě oken. A zřejmě budou přemýšlet také o využití úspornějších systémů vytápění.

Elektrická energie Zemním plynem Pevnými palivy
     
Teplovzdušné vytápění Rekuperace  

 

 Elektrická energie

Protože při výrobě elektrické energie často dochází k velkému znečistění ovzduší (tepelné elektrárny), a navíc elektřinu potřebujeme i pro další lidské činnosti, je „škoda“ elektřinou plýtvat na vytápění. V některých případech se tomu však nedokážeme vyhnout, nemáme jinou možnost. Pak je ale v zájmu společnosti (i naší peněženky) zvolit některý z úspornějších systémů.

Pro nízkoenergetické domy (nebo také účinně zateplené půdní vestavby) je možné využít velmi úsporného teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací, kde mohou být zdrojem tepla elektrické spirály s nízkým příkonem. O energeticky pasivních stavbách se říká, že se „vyhřejí i fénem na vlasy“. Spotřeba elektřiny je opravdu minimální, zvláště při doplnění soustavy slunečními kolektory pro letní ohřev teplé vody. Pak by bylo zbytečné uvažovat o nákladném tepelném čerpadlu, na celé teplovzdušné vytápění spotřebujeme stejně málo elektřiny jako na provoz čerpadla. Pasivní dům je však prozatím bílou vránou. A ve starších domech s vyššími ztrátami nepřichází takový způsob vytápění v úvahu.

Elektrické přímotopy mají velkou spotřebu, za celoroční vytápění zaplatíme více než 30-50 tisíc korun, přestože získáme výhodnější sazbu. Také nízká pořizovací cena (odpadají rozvody trubek, kotel, komín) je jen relativní, velký příkon většinou potřebuje rekonstrukci elektroinstalace. Navíc vysoká teplota topidel zhoršuje vzduch, spaluje se na nich velké množství prachu.

Úspornější je podlahové elektrické vytápění. Pořizovací cena bývá vyšší, ale provoz vychází příznivěji a vložené náklady se tak po čase vrátí. K dosažení příjemné tepelné pohody v místnosti totiž stačí menší celková teplota, výškové rozložení teplot je příznivější. Z obrázků je zřetelné, jak proudí vzduch v místnosti, která je vytápěná radiátorem (teplý vzduch stoupá nahoru, po ochlazení klesá dolů), na rozdíl od místnosti s vyhřívanou podlahou, odkud teplota sálá – nejvyšší teplota je dole a vzduch neproudí.

Výkon podlahového vytápění se předem dimenzuje nejenom podle plochy (objemu) bytu, ale také podle typu podlahové krytiny. Nejvhodnější jsou keramické dlažby s vyšší tepelnou vodivostí. Plasty mají horší přenos tepla, stejně jako koberce. Dřevěné podlahy se doporučují tenké do 0,8 cm. V praxi se při podlahovém vytápění používají i klasické dubové vlysy (2,2 cm), ale ztrácí se efekt výrazné úspory tepelné energie. Některé firmy pro tento účel začaly vyrábět vlysy vysoké 1,4 cm.

Na našem trhu je nejznámější systém Devi, který podlahu opatřuje topnými kabely nebo nízkými topnými rohožemi. Vytápění je řízeno automatickým termostatem.

Výhodou elektricky vytápěné podlahy (oproti teplovodní) je nižší pořizovací cena a pro rekonstrukce rozhodující malá celková výška podlahy. Elektricky vyhřívané podlahy se dříve využívaly jen pro temperování (v kombinaci s jiným zdrojem tepla), ale dnes už se jimi vytápějí i celé rodinné domy, zvláště v místech, kde není napojení na plyn nebo dálkové topení. Podlahové vytápění má podstatně levnější provoz než elektrické přímotopy, a podle některých statistik vychází i levněji než klasické ústřední teplovodní topení (s radiátory) na plynový kotel.

Vytápění zemním plynem

Plynový kotel je dnes u nás nejrozšířenějším zdrojem tepla pro vytápění bytů a rodinných domů, v letech 1996 až 2002 proběhla v ČR dokonce nová vlna plošné plynofikace, zemní plyn patřil k nejlevnějším zdrojům pro vytápění. Od té doby však pravidelně zdražuje. Vývoj cen se nedá předpokládat, ale je jisté, že dál porostou, možná převýší i cenu elektrické energie. 99 % zemního plynu se k nám navíc přivádí ze zahraničí a minulá zima nám předvedla, že „velký bratr“ může kdykoliv uzavřít kohout.

Úspor je možné dosáhnout při teplovodním vytápění s nižší teplotou vody. Nutné je předejít také ztrátám tepla v rozvodech vody; trubky musíme tepelně izolovat. Stejně jako u elektřiny je úspornější vytápění podlahové, kromě zmíněných výhod má však nevýhodu ve velké tepelné setrvačnosti – při náhlém oteplení se může dům či byt snadno přehřát. Regulace je obtížnější, snadněji se regulují jen menší plochy do 15 m². Při instalaci podlahového vytápění jako jediného zdroje tepla je vhodné rozdělit celý systém na menší okruhy, které se pak podle potřeby uzavírají, případně udržují požadovanou teplotu pomocí impulsů od čidel v jednotlivých místnostech.

Další možností efektivnějšího využívání energie jsou kondenzační plynové kotle s velmi vysokou účinností, až o 11 % vyšší než u klasických kotlů. Při spalování zemního plynu vzniká hořením vodíku určité množství vody, která se při hoření ohřívá a pak v podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým (spaliny) odchází komínem. Teplé spaliny však v sobě mají ukrytou určitou tepelnou energii, říká se jí latentní teplo. Pokud spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke kondenzaci a k uvolnění tohoto ukrytého tepla. V kondenzačním kotli se na rozdíl od běžných kotlů využívá takto uvolněná energie k dalšímu ohřevu topné vody. Optimální je kombinace kondenzačního kotle s nízkoteplotním systémem vytápění, například podlahovým.

Plynové přímotopy (wavky) do každé místnosti jsou provozně srovnatelné s elektrickými, ale nemají výhodu minimálních vstupních investic – namísto rozvodů topné vody se dělá rozvod plynu. Hodí se jen pro malé byty nebo objekty, kde se netopí celoročně. Škodlivé spaliny se odvádějí ven zdí pod oknem, okno musí být dobře utěsněno, při větrání se kamna musí na chvíli vypnout.

U bytů v nájemních domech, zvláště nezateplených, zůstává plynové vytápění zřejmě ještě na dlouhou dobu jediným vhodným řešením. Uvažovat například o tepelném čerpadle pro celý bytový dům je teoreticky možné, ale jen pokud jsou všichni vlastníci bytů ochotni složit se na tak vysokou investici (další na zateplení domu, bez kterého tepelné čerpadlo nemá smysl). Velikost pozemku pak musí umožnit více vrtů (vzdálených od sebe alespoň 10 m) pro dostatečný výkon čerpadla.

Pevná paliva

Podle statistik běžná rodina vydá za plynové vytápění 35 až 50 tisíc ročně. Pro sociálně slabší vrstvy to není málo, nemůžeme se tedy divit, že mnozí lidé nechávají své plynové kotle ležet ladem a pořizují si znovu kamna na pevná paliva. Topení uhlím, především méně kvalitním, však značně znečisťuje ovzduší. Nechceme-li ještě více zatížit už tak znehodnocené životní prostředí, není to řešení rozumné a perspektivní.

Zcela jiným typem kotlů a kamen na pevná paliva jsou kotle na dřevo a biomasu nebo teplovzdušné krby. Vytápí se v nich energií z obnovitelných zdrojů, spalováním nevzniká tolik škodlivin, neničí ovzduší. Krby navíc poskytují teplo příjemné i na pohled, oheň v interiéru je velmi působivým prvkem pro pocit „tepla domova“

 

 Dřevostavby se vyplatí vytápět elektřinou

Výstavba nízkoenergetických až pasivních dřevostaveb je nastupujícím trendem a to nejen z důvodu stále rostoucích cen energií. Jedním z charakteristických rysů těchto staveb je nízká spotřeba energie na vytápění a tento faktor nutí projektanty i zákazníky k zamyšlení, jaký vlastně zvolit nejvhodnější systém vytápění. Jestliže se už rozhodneme pro stavbu nízkoenergetického montovaného domu, předpokládáme, že účet za vytápění bude nízký. Přímo se pak nabízí myšlenka znásobit tuto úsporu použitím topného systému s co nejnižšími provozními náklady - a asi začneme přemýšlet nad kondenzačním kotlem, nebo ještě lépe tepelným čerpadlem. Paradoxně však právě v tomto případě nemusí patřit volba těchto zdrojů k nejšťastnějším

   
Pro objekty, jež se svými parametry blíží k hranici NED, již totiž není nejdůležitějším faktorem cena samotné energie, ale významný vliv hrají pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady a životnost topného systému a jeho komponentů. Spotřeba energie na vytápění je zde již tak malá, že například u tepelných čerpadel, přestože dokáží vyrobit teplo nejlevněji, je návratnost investice delší než životnost zařízení a tím se stává nevýhodnou. Nejvýhodnější poměr mezi investicemi, provozními náklady a návratností naopak vykazují elektrické přímotopné systémy. Při srovnání elektrického vytápění s plynovými nebo kondenzačními kotli zase hraje nezanedbatelnou roli tzv. nízký tarif ve kterém jsou v objektech s elektrickým vytápěním provozovány 20 hodin denně veškeré elektrospotřebiče. NED objekty spotřebují přibližně 40% energie na vytápění, zbytek celoroční spotřeby je to ostatní - světla, televize, počítače, pračky, sušičky, varné konvice, mikrovlné trouby, atd. - tedy běžný provoz domácnosti. Uživatel tak může mít až 60% energie za poloviční cenu proti domácnostem s plynovým kotlem.
Následující tabulka uvádí odhadované náklady na energie u různých objektů  

 

Teoretické výpočty ukazují, že u NED jsou roční provozní náklady při vytápění plynem a elektřinou téměř stejné a u pasivních domů už elektřina vychází dokonce lépe. Je nutné poznamenat, že se jedná o teoretický výpočet, v praxi díky vyšší účinnosti a lepší regulovatelnosti vychází elektrické přímotopné systémy ještě výhodněji. Pokud zahrneme do srovnání také náklady na pořízení topného systému, dojdeme k těmto výsledkům:   

Nízkoenergetický dům (50kWk/m2/rok)

Náklady na energie Zemní plyn Elektřina rozdíl
za 1 rok 26 576 30 079 -  3 503
za 10 let 265 760 300 790 - 35 030
za 20 let 531 520 601 580 - 70 060
       

 Pořizovací náklady

Zemní plyn Elektřina Rozdíl
200 000 90 000 110 000
     

Podlahové vytápění elektrickými topnými kabely a foliemi nebo
teplovodní podlahové vytápění s plynovým kotlem.Z uvedeného srovnání vyplývá, že budeme-li počítat s tabulkovými náklady na energie, pak u nízkoenergetického domu s plynovým kotlem zaplatíme za energie ročně o 3.503,- Kč méně. Za 20 let tedy teoreticky uspoříme 70 tisíc korun. Za pořízení topného systému jsme však hned na začátku zaplatili o 110 tisíc korun více. Tedy ani za 20 let provozu se nám v porovnání s elektrickým vytápěním investice do teplovodního systému nevrátí.
Jedná se samozřejmě o teoretické propočty, nicméně vzrůstající počet zájemců o elektrické vytápění, které česká společnost FENIX Jeseník v posledních letech zaznamenává dokazuje, že jsou tyto úvahy správné. V současné době FENIX Jeseník podporuje několik projektů výstavby NED, u kterých je možné dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat provoz objektu a spotřeby energií.

Zkušenosti výrobců dřevostaveb překonávají teoretické výpočty K vytápění svých staveb elektrickými podlahovými fóliemi ECOFILM přistoupila například společnost ECOMODULA, významný tuzemský výrobce dřevostaveb. Do konce roku 2008 využívala ECOMODULA k vytápění svých objektů elektrické přímotopy a výsledky měření spotřeby elektrické energie byly i s jejich využitím velmi uspokojivé. Výhody fólií ECOFILM však tyto přednosti ještě převyšují - kromě nízkých pořizovacích a provozních nákladů jsou fólie ECOFILM atraktivní i tím, že jsou „neviditelné“ Dřevostavby ECOMODULA  mohou být zařazeny do všech tří skupin energetické náročnosti - jako stavby navrhované podle běžných požadavků (s měrnou spotřebou tepla 180 kWh/m2 a rok), nízkoenergetické (do 50 kWh/m2 a rok) a pasivní domy (do 15 kWh/m2 a rok). Fóliemi ECOFILM jsou domy od ECOMODULY vybaveny již ve standardu a jsou umístěny pod laminátovou či dřevěnou podlahu od rakouského výrobce EGGER, pro jehož výrobky byly elektrické topné fólie ECOFILM testovány. Plovoucí podlahovina se topné folie dotýká dokonale v celé ploše, proto všechny topné plochy dosahují efektivního sdílení tepla. V koupelnách a pod kuchyňskou dlažbou jsou použity elektrické topné rohože ECOFLOOR. U pasivních domů jsou spolu s rekuperační jednotkou použity elektrické stropní folie ECOFILM.  I zkušenosti této společnosti potvrzují, že je výhodnější pořídit si poměrně levný, snadno realizovatelný a přitom naprosto komfortní systém, jakým elektrické podlahové vytápění je, než složité systémy (např. tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle), které sice umí vyrobit teplo o něco levněji, ale protože nízkoenergetická nebo pasivní dřevostavba má velmi malou spotřebu energie, rozdíl v investicích do tohoto zařízení se nikdy nevrátí. A z praktických zkušeností z provozu jsou zřejmé i další výhody elektrického velkoplošného vytápění - příznivá pořizovací cena, rychlá a snadná montáž, nízké provozní náklady, komfortní regulace v každé místnosti (= menší náklady na vytápění), široká nabídka typů vytápění, při vzniku defektu jednoduchá oprava a možnost použití pod plovoucí podlahy, dlažby, sádrokartony, ale také pod PVC, korek či koberce. Elektrické topné systémy se stávají stále častěji součástí topných soustav s krby či krbovými kamny - ty vytváří jak zálohu pro případ výpadku elektrické energie, tak i zdroj emoční pohody a přímého kontaktu obyvatel domu s ohněm.

Novinka: topné folie ECOFILM byly s úspěchem testovány na vytápění pod novou dřevěnou podlahovou krytinou Magnum F.I.P. V odborných kruzích je často diskutovaným tématem problematika vhodnosti použití podlahových krytin na bázi dřeva v objektech vybavených systémem podlahového topení. Že si však elektrické podlahové vytápění s dřevěnými parketami skutečně „rozumí“, potvrzují i poslední zkoušky nové třívrstvé dřevěné podlahy Magnum F.I.P. (Magnum Parket a.s.) , položené na elektrických topných foliích  ECOFILM (Fenix Jeseník). Konečné naměřené hodnoty spár a výškových přesahů mezi dílci (deformace) splnily výpočtová i normová kritéria i při extrémně nastavených podmínkách zkoušky. Výsledky experimentu, realizovaného na půdě státní zkušebny STV Zlín potvrzují, že kombinace podlahového vytápění s topnou folií ECOFILM a podlahových elementů Magnum F.I.P. splňuje nejvyšší nároky jak na ekonomický provoz domu, tak i na vzhled a kvalitu podlahové krytiny.

 

Teplovzdušné vytápění - nejúspornější systém topení 

Není příliš známé, že nejúspornější systém vytápění domu, chaty či chalupy je právě systém teplovzdušného topení krbem. Krb je postaven v jedné místnosti a další místnosti domu jsou vytápěny pomocí distribuce horkého vzduchu z krbu. Takovým způsobem je možné vytápět vedlejší místnosti i pokoje nahoře v dalším poschodí.   Základním principem teplovzdušného vytápění je cirkulace vzduchu. Studený vzduch z místnosti či exteriéru je přiveden ke krbové vložce, tam se ohřeje o horké plochy těla krbové vložky a začne stoupat. V horní části krbu proudí tento ohřátý vzduch z krbu ventilačními mřížkami. Aby bylo možno vytápět i jiné místnosti, než tu, ve které samotný krb stojí je možno použít různých komponentů pro rozvod horkého vzduchu po domě.

 

 

 TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ

  Teplovzdušné vytápění je ekonomicky znatelně výhodné. Poměrně vysoké pořizovací náklady rekuperační jednotky mají návratnost již po několika letech používání. Rekuperace účinně využívá veškeré tepelné zdroje, a to i některé z našeho pohledu zcela zanedbatelné, například metabolismus osob, osvětlení, vaření i výpočetní techniku.

 Jak teplovzdušné vytápění funguje?

Teplovzdušné vytápění přivádí do obytných prostor (ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj) čerstvý vzduch. Z místností s nejvyšší tvorbou tepla (kuchyň, koupelna, WC) odvádí znehodnocený vzduch. Čerstvý vzduch se pomocí ventilátoru přivádí do rekuperátoru, elektrickým ohřívačem se zahřeje na požadovanou teplotu a potrubím distribuuje do vytápěných prostor. Znehodnocený vzduch ventilátor odvádí zpět přes rekuperátor. Zde se z teplého odváděného vzduchu opět získává teplo na ohřev chladného přiváděného vzduchu

Vybrali jste si u nás teplovzdušné vytápění?

 • Zpracujeme cenové nabídky na instalaci teplovzdušného vytápění, dle Vámi zadaných podkladů
 • Poskytneme kompletní informace o technologii.
 • Navrhneme technické řešení
 • Komplexní dodávka včetně instalace
 • Záruční a pozáruční servis
 • Zodpovědný a osobní přístup k Vašim požadavkům a problémům.

 Proč si pořídit teplovzdušné vytápění?

 • Úspora nákladů na rozvody a tělesa teplovodního ústředního vytápění
 • Záruka hygienicky nutných trvalých výměn vzduchu v domě s možností řízeného nárazového zvýšení.
 • Úspora až 98 % nákladů na větrání.
 • Dokonalá filtrace cirkulačního a větracího vzduchu a tím i celkové snížení prašnosti v domě.
 • Vyloučení vzniku plísní.
 • Možnost chlazení interiéru.
 • Vyloučení všech rizik rozvodů teplovodního topení (případné havárie a promáčení konstrukcí).
 • Využití všech energetických zisků v domě z provozu domácnosti.
 • Využití připadných solárních zisků z osluněných oken, případně teplovzdušného krbu.
   

 Krb je také teplovzdušné vytápění

  Další možností je využití krbu. Správné teplovzdušné vytápění krbem funguje tehdy, je-li vhodně zvolena krbová vložka. S tím je také spojeno kvalitní palivo a správná obsluha celé krbové sestavy. Pod samotnou krbovou vložku (může být jednoplášťová nebo dvouplášťová) a okolo ní proudí vzduch z místnosti, ohřívá se a stoupá do teplovzdušné komory (tubusu) krbové sestavy.

 Teplovzdušné vytápění do požadovaných místností

Z krbu vychází teplo ven pomocí výduchů osazených mřížkami, nebo dále pomocí hadic stoupá do místností nad krbovou sestavou či k ventilační jednotce, která rozvádí toto teplo do požadovaných místností. Tyto místnosti mohou být vzdáleny i několik metrů od samotného krbu. Teplovzdušné vytápění tohoto typu tedy není určeno jen pro jednu místnost.

 

Víte co je rekuperace?

V posledních letech jde o pojem známý v souvislosti s nuceným odvětráváním nízkoenergetických staveb, obecně jde ale o metodu zpětného získávání energie. Rekuperační odvětrávací zařízení umějí z vydýchaného odpadního vzduchu, který odchází ven z domu, získat teplo, kterým ohřejí čistý vzduch přiváděný zvenčí. Nemusíte se přitom bát, že by se vydýchaný vzduch, kterého se chcete zbavit, s tím novým nějak "promíchal". Ty dva se spolu vůbec nesetkají, každý proudí jinou cestou. Výhodou těchto zařízení je možnost využití filtru, který ve městech málokdy ideální vzduch zvenčí zbaví nečistot a některých alergenů.

 REKUPERACE TEPLA

Co je to rekuperace?

Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna - teply vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která rychle vychládá až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 52 % do 90 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání - a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. V poslední době se v souvislosti se stále vzdrůstající cenou energie stále častěji rekuperace využívá i pro rodinné domy a byty. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech - zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" - přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

 Čtyři důvody pro pořízení rekuperace

Nekvalitní vzduch - v neprodyšně uzavřených domech - vyšší tepelně izolační standardy a neprodyšně utěsněné stavební otvory pomáhají podstatně snižovat spotřebu energie na vytápění, ale naopak neumožňují samočinné větrání, které bylo dříve zajištěno různými netěsnostmi.

Tvorba plísní - tím, že se dům nevětrá, v domě zůstává nejen teplo, ale také vlhkost a škodlivé látky. Tak vzniká optimální klima pro tvorbu plísní a množení roztočů, následně riziko alergií a onemocnění dýchacích cest.

Zdravotní ohrožení - další zdravotní rizika představují koncentrace škodlivin, které jsou ve vnitřních prostorách až 10krát vyšší než ve venkovním prostředí. Podílejí se na tom emise z některých stavebních materiálů, zařizovacích předmětů, lepidel apod., které mají po léta vliv na kvalitu vzduchu v místnostech.

Větrání okny - abyste zajistili dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech, zabránili koncentraci škodlivých látek a vzniku plísní, je nutné otevírat okna alespoň 8x denně na 8 minut. To však prakticky není v mnoha případech proveditelné. Potom bychom totiž mluvili o plýtvání, kterému jste díky tepelné izolaci chtěli zabránit. Kromě toho se do obytného prostoru spolu s čerstvým vzduchem dostane také hluk, prach,

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
liveware, domypartners.cz